Balti jääpaisjärv

Balti jääpaisjärv ehk Balti paisjärv ehk Balti jääjärv,

mageveeline järv, mis järk-järgult moodustusLäänemere nõos pärast mandrijää taandumist Hilis-Pleistotseeni lõpus. Balti jääpaisjärv eksisteeris umbes 12 000–10 300 aastat tagasi. 
Balti jääpaisjärve veepind oli kuni 25 m maailmamere tasemest kõrgemal.
Balti jääpaisjärve staadiumile järgnes hilisglatsiaalne Joldiamere staadium.
Kalale.ee KIK