Balhaš

<div><b>Balhaš</b>,</div><div><br></div><div>Äravooluta järv Kasahstani kaguosas; 17 500-22 000 km ² (pindala erineb aastaajati); pikkus 605 km ja laius 74 km; keskmine sügavus 6 m, suurim 26 m.</div><div>Järve suubuvad Ili, Karatali, Aksu, Lepsa ja Ajaguzi jõgi. Vee t° suvel kuni 28°C, jääkate novembrist aprilli keskpaigani. Loomastik liigivaene. Tegeletakse kalapüügiga. Sasaan, koha ahven.</div><div><br></div><div>ENE</div>
Kalale.ee KIK