avraal

<div><b>avraal</b> (inglise <i>overall</i>),</div><div><br></div><div>kiireloomuline, edasilükkamatu töö, esmajoones laeval. Laevas kutsutakse avraalile käsklustega “<i>kõik üles!</i>”, “<i>kõik see mees üles!</i>” või “<i>kõik see mees dekile!</i>” &nbsp;Avraalist võtab osa kogu laevapere või suurem osa sellest. Avraaliks loetakse laeva sildumisega seotud tegevust, jää eemaldamist laeva jäätumisel, purjede rehvimist enne tormi jmt. Eesti keelde on <b>avraal</b> tulnud laensõnana esmajoones vene keele vahendusel – vene kultuuriruumis on sõnal laiem tähendus kui üksnes kiired laevatööd.</div><div><br></div><div><i>Mereleksikon</i></div>
Kalale.ee KIK