Avijõgi (Paasvere jõgi, Venevere jõgi, Avinurme jõgi, Lohusuu jõgi)

Avijõgi, ka Paasvere, Venevere, Avinurme, Lohusuu jõgi


Peipsi looderanniku vesikonna jõgi, paikneb Lääne- ja Ida-Virumaa territooriumil.
Pikkus 48 km, valgala 391 km2.

Ülemjooks asub Pandivere kõrgustiku idaservas ning kesk- ja alamjooks Alutaguse madalikul. Jõe vesikond on lehvikukujuline. Jõe lähe asub Muuga mõisa härrastemajast 0,5 km idakagu pool, kõrgendiku idanõlva all. Jõgi läbib Avinurme aleviku. Alamjooksul läbib jõgi Vadi küla, Separa küla ja Lohusuu aleviku ning suubub aleviku all Peipsi järve.

Enne II maailmasõda töötasid jõel vesiveskid Veneveres, Avinurmes, Maetsmal ja Vadil. Varematel aegadel on vesiveskid olnud veel Paasveres ja Kaasiksaares. Jõge on kuni 1950. aastateni kasutatud kevadise suurvee ajal palgiparvetuseks.

Jõkke suubuvad: Avinurme oja, Jätukolga oja, Karja I oja, Karja II oja, Kruusiaugu oja, Laurissaare peakraav, Moora oja, Rehessaare oja, Sinilille oja ja Venevere peakraav. 
Jõgi läbib Avinurme ja Venevere paisjärved. 
KKR kood: VEE1056900. 
Jõgi on kaitstav lõheliste elupaigana.
 
Kalanduslikult kuulub jõe ülemjooks produktiivse forellijõe, keskjooksu ülemine osa harjusejõe ning keskjooksu alumine osa ja alamjooks haugijõe tüüpi. Jões elutseb ka võldas (Cottus gobio) ning paksukojaline jõekarp (Unio crassus)

Allikad:
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001 
Internet
Kalale.ee KIK