Audru jõgi

<div><b>Audru jõg</b>i,</div><div><br></div><div>jõgi Pärnumaal Koonga ja Audru valla idaosas. Voolab välja Jõõpre rabast Lavassaare järve lõunaosast ja suubub Pärnu lahte 2 km Pärnu jõe suudmest lääne pool, Valgeranna lähedal.</div><div>Pikkus 30,3 km, millest esimesed 5 km voolab jõgi Lavassaare soostikus. Valgala 424, km2.</div><div>Valgalal on lisaks tavalisele majandustegevusele käimas intensiivne turba kaevandamine Lavassaare, Nurme ja Põhara rabades, mis mõjutab oluliselt eesvooludeks olevate pinnavete omadusi.</div><div>Jõkke suubuvad: Vana-Karja (Vanakurja), Laisma peakraav, Maima peakraav, Malda oja, Oara oja, Ridalepa oja ja Uruste oja. Jõgi läbib Ridalepa paisjärve.</div><div>KKR kood: VEE1122000</div>
Kalale.ee KIK