Atrek

<div><b>Atrek</b>, ka &nbsp;A t r a k &nbsp;ja &nbsp;E t r e k,&nbsp;</div><div><br></div><div>jõgi Iraanis ja Türkmenistanis; pikkus 669 km. Algab Türkmeeni-Horasani mägedest, voolab Kaspiasse, moodustades suudmes soise delta. Vett kasutatakse ulatuslikult niisutuseks, seetõttu jõuab vool Kaspiani vaid suurvee ajal.</div><div>Jõgi oli tuura kudemispaigaks, ent veevaeguse ja saastatuse tõttu tuur enam Atrekis ei paljune.</div><div><br></div><div><i>ENE, Vikipeedia</i></div>
Kalale.ee KIK