Atbara

<div><b>Atbara jõgi</b>,</div><div><br></div><div>Etioopia mägismaalt algav Niiluse lisajõgi; pikkus 1120 km (teistel andmetel 805 km). Väga veevaene, sageli pideva veevooluta, jõuab Niiluseni ainult suviste vihmade ajal.</div><div><br></div><div><i>ENE, Vikipeedia</i></div>
Kalale.ee KIK