atarma

<div><b>atarma</b>,</div><div><br></div><div>Siberis kasutusel olnud suur kalapüünis kevadise suurvee aegseks kalapüügiks jõgedel: jõe põhja rammitud pajulattidest juhtaedade abil suunatakse allavoolu ujuvad kalad mõrda. Atarmaks nimetatakse niisugust püünist handi keeles. Atarma konstruktsiooni, ehitamist ja toimimist kirjeldab <b>Ronald Rüütel</b> mälestusteraamatus “<b>Atarma. Minu elu Siberis</b>” (Tallinn, 2002).</div><div><br></div>
Kalale.ee KIK