Asuja paisjärv (Laiksaare järv, Kaalu paisjärv)

Asuja paisjärv, ka Laiksaare järv, Kaalu paisjärv

Pärnumaal, Saarde vallas, Laiksaare küla juures asuv avalik paisjärv

Järve läbib Rannametsa jõgi

Pindala 1,1 ha, kaldajoone pikkus – 567 m. Valgala pindala – 27 km2

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6439558

58°5'43" N

Y

539507

24°40'11" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Registri kood VEE2078230

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Kalale.ee KIK