Arktiline

arktiline,
põhjapiirkonda (Arktikasse) kuuluv.
Kalale.ee KIK