Arkna paisjärv

Arkna paisjärv

Lääne-Virumaal, Rakvere vallas, Arkna küla juures asuv avalik paisjärv

Veepeegli pindala – 0,8 ha, saarte pindala – 0,1 ha, pindala kokku – 0,9 ha, kaldajoone pikkus – 1 183 m, kaldajoone liigendatus – 2,092

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6405566 57°45'32" N
Y 671418 26°52'48" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registri kood VEE2066210

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Kalale.ee KIK