Argun

<div><b>Argun</b>,&nbsp;</div><div><br></div><div>jõgi Venemaal ja Hiinas, üks kahest <b>Amuuri</b> lähtejõest; pikkus 1620 km, valgala 164 000 km ². Algab Hiinast Suur-Hingani nõlvult, kannab ülemjooksul Hailari nime, on 944 km pikkuselt Venemaa ja Hiina piirijõgi. Toitub põhiliselt sademetest. Jääkattes 6 kuud aastas. Laevaliiklus hooajaline.</div><div>Argun on kalarikas: olulisemad püügikalad keta ja karpkala.</div><div><br></div><div><i>ENE</i></div>
Kalale.ee KIK