Are jõgi (Mõnuvere jõgi)

Are jõgi, ka M õ n u v e r e jõgi


Sauga jõe parempoolne lisajõgi, algab 1,5 km Kaisma külast kirdes; pikkus 31 km, jõgikond 127,9 km². Are jõkke suubuvad Kõrissoo oja, Marjassaare kraav ja Saki jõgi. Läbib Pärivere paisjärve.


Kalale.ee KIK