Aravete allikad

<div><b>Aravete allikad</b>,</div><div>karstiallikate rühm, mis asub Järva maakonnas Ambla vallas Aravete aleviku lähistel Pandivere kõrgustiku loodeosas.</div><div>Allikarühm tuleb maapinnale Sääsküla oja ülemjooksualal, selle pikkus piki jõge on umbes 300 meetrit. Suurvee ajal ulatub allikate üldvooluhulk kuni 900 l/s.</div><div>Aravete allikad kuuluvad looduskaitse alla.</div><div><i>Vikipeedia</i></div>
Kalale.ee KIK