Araks

<div><b>Araks</b>,</div><div>jõgi Aasias. Algab Türgist Armeenia mägismaalt. Voolab valdavalt itta. Keskjooksul läbib Ararati tasandiku, seejärel laskub kuristikesse. Alamjooksul voolab Kura-Araksi madalikul, suubub paremalt Kurasse.</div><div>Jõe pikkus on 1515 km ja valgla pindala 188 000 km². Lisajõed: Ahhurjan, Arpa, Razdan, Vorotan (vasakult), Kotur, Karasu (paremalt).</div><div>Eesti keeles on kasutusel Araksi vene keele vahendatud nimekuju. Jõe kaldail elavate rahvaste keeltes on ta:</div><div>§<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>türgi Aras nehri</div><div>§<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>armeenia &#1329;&#1408;&#1377;&#1412;&#1405; (Arakhs)</div><div>§<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>pärsia &#1575;&#1585;&#1587;&#1548; &#1585;&#1608;&#1583; (R&#363;d-e Aras)</div><div>§<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>aserbaidžaani Araz</div><div>§<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>talõši &#399;r&#601;zi</div><div><br></div><div><i>ENE, Vikipeedia</i></div>
Kalale.ee KIK