Ao paisjärv (Ao veehoidla)

Ao paisjärv, ka Ao veehoidla

Lääne-Virumaal, Rakke vallas, Ao ning Räitsvere küla juures asuv avalik paisjärv

Veepeegli pindala 9,5 ha, saarte pindala 0,3 ha, pindala kokku 9,8 ha, keskmine sügavus 1,7 m, suurim sügavus 3,1 m, maht 127 tuh m3, kaldajoone pikkus 2 032 m.
Valgala pindala 145 km2

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6543137 59°0'30" N
Y 626759 26°12'23" E

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Keskmise karedusega kihistumata järv, rohketoiteline
Registri kood VEE2066010

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Kalale.ee KIK