antibioos

<div><b>antibioos</b>,</div><div><br></div><div>organismide (pms.) mikroobide suhe, mille puhul üks liik mõjub teisele pärssivalt eritiste või laguainete vahendusel. Laiemas, vähem kasutatavas tähenduses on antibioos sama mis <b>antagonism</b>.</div><div><br></div>
Kalale.ee KIK