antagonism

<font class="Apple-style-span" size="2"><b><br></b></font><div><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><div><b>antagonism</b>,</div><div><br></div><div>organismide (pms. mikroobide) olelussuhe, milles üks liik kannatab teise elutegevuse läbi. Looduses on erinevad loomaliigid sageli antagonistlikud, nt mink ja euroopa naarits. Nt ei ole kalamajanduslikult mõttekas kasvatada veekogus samaaegselt angerjat ning jõevähki, kuna üks neist "sööb" teise tavaliselt välja.&nbsp;</div><div style="font-size: 10pt; "><br></div></span></div>
Kalale.ee KIK