Anchovy Special

Anchovy Special 

Soome internetipood, eluskala- ning landirakised jm tarvikud veopüügiks; ka konkreetne (konksuta) peibutusplaadi mudel trollingupüügil. 

www.takyraksi.com
Kalale.ee KIK