Aluoja allikad

<div><b>Aluoja allikad</b>,&nbsp;</div><div>allikad Ida-Viru maakonnas Toila vallas Pühajõe külas Mägari oja alamjooksul.</div><div>Umbes 200–250 m enne Aluoja joastikku asub karstiala, kus vesi neeldub ning hiljem joastiku astanguil ja oru vasakpoolsel veerul avaneb allikatena. Suurima vooluhulgaga allikat (kuni 40 l/s) kutsutakse Aluoja Ohvriallikaks.</div><div>Allikad kuuluvad looduskaitse alla.</div><div><i>Vikipeedia</i></div>
Kalale.ee KIK