Alumati järv

Alumati järv

Valgamaal, Taheva vallas, Taheva küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 1,3 ha, kaldajoon 476 m, pikkus 210 m, laius 120 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6389803 57°37'44" N
Y 637928 26°18'32" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2149740

Järve kaldal asub RMK lkkekoht:1 lkkease pinkidega, käimla, purre ja puukuur katusealuse lavatsiga. Ruumi 2 telgile. Vthttp://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/puhkealad/haanja-karula-puhkeala/1446

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK