Altja jõgi (Altja oja, Käpsejõgi, Oandu jõgi)

Altja jgi, ka Altja oja, Kärpsejõgi , Oandu jõgi

Jgi Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas. Alguse saab Sagadist edelas, Sagadi-Metsanurga ümbruse soistelt aladelt, voolab Altja ürgorus läbi Oandu paisjärve ja suubub Altja külas Soome lahte. Ojja suubuvad Kiviku kraav, Marjametsa kraav ja Sagadi peakraav. Pikkus on 17,4 km, valgala 46,1 km².
Oandu paisjärve paisust suubumiseni Soome lahte on oja kaitse all lõheliste kude- ja elupaigana.
Registrikood: VEE1076600.

ENE,
Vikipeedia
Kalale.ee KIK