Altja oja (Altja jõgi, Käpsejõgi, Oandu jõgi)

Altja oja, ka Altja jõgi,  Kärpsejõgi ,  Oandu  jõgi

 
Oja Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas.  Alguse saab Sagadist edelas, Sagadi-Metsanurga ümbruse soistelt aladelt, voolab Altja ürgorus läbi Oandu paisjärve ja suubub Altja külas Soome lahte. Ojja suubuvad Kiviku kraav, Marjametsa kraav ja Sagadi peakraav.  Altja oja pikkus on 17,4 km, valgala 46,1 km².
Oandu paisjärve paisust suubumiseni Soome lahte on oja kaitse all lõheliste kude- ja elupaigana.
Keskkonnaregistri kood on VEE1076600.

ENE, 
Vikipeedia
Kalale.ee KIK