Alatskivi Kaanjärv (Kokora Kaanjärv, Kaanjärv)

Alatskivi Kaanjärv, ka Kokora Kaanjärv, Kaanjärv

Tartumaal, Alatskivi vallas, Alasoo küla juures asuv avalik järv

Keskpuntki koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6501170

58°36'41" N

Y

683556

27°9'34" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 0,6 ha, pikkus 120 m, laius 60 m, kaldajoone pikkus 308 m

Registri kood VEE2059100

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/ 
Kalale.ee KIK