Alajõe vald

<div><b>Alajõe</b> vald,&nbsp;</div><div>Vald Ida-Viru maakonna lõunaosas, ulatub piki Peipsi põhjarannikut Uuskülast Narva jõe lähteni. Rööbiti rannikuga kulgevad metsaga kaetud luiteahelikud, neist põhja poole jääb soostunud tasandik. Suur osa valla elanikest on peipsivenelased.</div><div>Külad Alajõe, Karjamaa, Katase, Remniku, Smolnitsa, Uusküla, Vasknarva. Vaatamisväärsuseks tänavkülad, mis erinevad tavapärastest eesti küladest tunduvalt – reas asuvad majad on orienteeritud viiluotsaga tänava poole. Alajõel ja Vasknarvas asuvad õigeusu kirikud, Vasknarvas 14-16. sajandist pärineva ordulinnuse varemed. Valla keskuseks on Alajõe küla, mis asub 44 km kaugusel Jõhvist.</div><div>Tähtsamad ettevõtted: OÜ Peipus, OÜ Peipus Grupp (kalandus), OÜ Villa Marika ja AS N&amp;V (turism).</div><div>Vasknarvas asub paadisadam. Vallas on 3 kauplust (Alajõe, Vasknarva).</div><div>www.alajoew.ee , www.virumaa.ee/alajoe&nbsp;</div><div><br></div>
Kalale.ee KIK