Akali

<span style="font-weight: bold;">Akali</span>,<br><br>neoliitikumi ja varase metalliaja (III-I a-tuh ek) küttijate ja kalastajate asulakoht Emajõe suudmealal Kalli (Akali) jõe kaldal, lameda kühmu jalamil. <br><br>Allikas: EE<br>
Kalale.ee KIK