aiu

Aiu (Plecoglossus altivelis) Ida-Aasia soojade merede rannavetes (Jaapani, Korea, Hiina ja ka Taiwani rannikul) elutsev väheldane (kuni 30 cm) sihvakas siirdekala, kes kuulub lõhelaste seltsi tidniliste alamseltsi, sugukonnas ainuke liik. Koeb jõgede kärestikes, kinnitab oma marja substraadile jalakese abil (nagu meritintki); pärast kudemist hukkub. Mõnedes mageveejärvedes (nt Biva järv), elab ka Aiu kääbusvorm, pikkusega kuni 10 cm. Kääbusaiude ümberasustamisel suurema toidulisusega veekogudessa kasvavad kalad tavamõõtmeteni. Aiu on hinnatud toidukala, esmajoones Jaapanis. Teda sööakse praetuna ja kuivatatuna. Aiut püütakse õngedega ja lõkspüünistega (mõrdadega), ent tuntud on ka eripärane ja vana püügiviis dresseeritud kormoranidega. Püük toimub tõrvikute valgel ning kormoranid, kelledele on jala külge seotud nöörid, millede teine ots on kalamehe käes, sukelduvad vette ja haaravad veest kalu. Et nad kalu täielikult alla ei kugistaks, kinnitatakse kormoranidele enne kalapüüki kaela ümber võru. Kalaga kormorani tõmbab kalamees nööripidi enda juurde, võtab talt kala ära ning saadab uuesti jahile. Pärast püüki võetakse lindudel võrud kaela ümbert ära ja antakse neile söögiks teisi, vähemväärtuslikke kalu. Tänapäeval on kalapüük kormoranidega kaotanud oma majandusliku tähtsuse, kuid seda pakutakse turistidele eksootilise vaatemänguna. Allikad: ENE, internet
Kalale.ee KIK