ahasvähilised

<br><br><span class="sisuza"><b><span style="">ahasvähilised</span></b><span style=""> (<i>Leptostraca</i>),<br><br>meres elutsevate vähkide selts ülemvähkide alamklassist; 8 liiki, pikkus 1-4 cm. Kõik ahasvähilised peale planktilise eluviisiga suure ebaahasvähi (<i>Nebaliopsis typica</i>) on põhjaloomad ja toituvad mudaosakestest; nad ajavad jalgadega muda põhjast hõljuma ja kurnavad seda. Läänemeres neid vee vähese soolsuse pärast ei ole.<br><br>Allikas: ENE</span></span>
Kalale.ee KIK