abar (abaravõrk)

Abar e abaravõrk, (vn obor

Kalavõrk, mille võrgulinad on kolmekordsed (vahel kahekordsed). Välised võrgulinad on keskmisest kitsamad ja palju suuremate silmadega. Abarat kasutatakse suurte kalade püüdmisel, kusjuures kalu hirmutatakse mütaga.

Kalapüügieeskirjas määratletakse abar kui nakkevõrk, millele on ühele või mõlemale küljele juurde rakendatud suuresilmne võrgulina.
Kalale.ee KIK