Aastejärv (Aastajärv)

Aastejärv, ka Aastajärv

Saaremaal, Kihelkonna vallas, Undva küla juures asuv avalik järv

Veepeegli pindala 10,6 ha, saarte pindala 0,3 ha, pindala kokku 10,9 ha, suurim sügavus 1 m, pikkus 500 m, laius 300 m, kaldajoone pikkus 1 730 m
Valgala pindala – 0,4 km2

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6486980 58°30'22" N
Y 379369 21°55'48" E

Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registri kood VEE2060200

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Kalale.ee KIK