Aasovi meri

Aasovi meri,  

sisemeri loodusgeograafilise Euroopa ja Aasia piiril. Kertši väina kaudu ühendatud Musta merega, vahel loetaksegi Aasovi merd *Musta mere osaks. Aasovi mere pindala on 38 000 km2. Meri on madal, suurim sügavus 14 meetrit. 

Sissevoolavate jõgede tõttu on Aasovi meres riimvesi, keskmine soolsus 11 promilli. Aasovi meri on kalarikas.
Kalale.ee KIK