Aasa paisjärv

Aasa paisjärv

Pärnumaal, Sauga vallas, Räägu küla juures asuv avalik paisjärv

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6481271 58°28'13" N
Y 532449 24°33'21" E

Koiva Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 6,1 ha, pindala kokku 6,1 ha, maht 112,4 tuh m3, kaldajoone pikkus 5 469 m
Valgala pindala 42 km2

Registri kood VEE2073010

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Kalale.ee KIK