Albeli (Coregonus zugensis)

Kalaliik lõheliste seltsi lõhilaste sugukonna siigade perekonnast; vt Siiad 2

Kalale.ee KIK