Tallinna Kalatööstuslik Merekool

Rahvasuus „kilukoolina“ tuntud õppeasutus, vt Tallinna Merekolledž

Vaata lisaks:

Tallinna Merekolledž
Kalale.ee KIK