Seinnoodapüük

Seinnoot, mis moodustab vees suure võrkseina, heidetakse liikuvalt laevalt vette ringikujuliselt ja sellega piiratakse kalaparve sisse. Seinnooda võib suurelt laevalt välja vedada ka väiksem abilaev. Noodaheidet tuleb alustada vastutuult. Nii jääb laev triivi noodast allatuult ja ei triivi kokkuveetavale noodale sisse. Alumisel selisel on lisaks raskustele ka metallist rõngad, läbi mille jooksva kokkuveotrossi abil „kroogitakse“ püünise alumine äär kokku. Selliselt moodustunud kotist ei pääse kala põgenema. Hoiduda tuleb kokkuveotrossi põhja vajumisest, seetõttu tuleb madalamas vees tegutseda väga kiiresti. Pärast alumise selise kokkutõmbamist hakatakse noota ühest otsast laevale tõmbama ja korrapäraselt noodakasti laduma, ülemine ja alumine selis eraldi. Kuna ülemise selise hunnik, mis on varustatud suurte vahtplastist ujukitega, kipub jääma väga kohevaks, laotakse selle ümbermineku vältimiseks sellele peale hiljem väljavõetud linaosa. Noota veest pardale tõstes koguneb kala poordi kõrvale nooda nõudmisalale, kust saak kapleri või kalapumba abil laevale ammutatakse.

Allikas: rannakalurematerjalid.ut.ee

August, 2018

Vaata lisaks:

Noodapüük
Seinnoot
Kalale.ee KIK