Lodi

Madala süvisega ühe- või kahemastiline kaubapurjekas, mis on tavalistest kaubalaevadest laiem. Lodjad sündisid Euroopas 14. sajandil kogede eeskujul, neid kasutati eelkõige sisevetel või rahulikumatel ja madalamatel rannikuvetel. 20. sajandi esimesel poolel kasutati ka mastita lotjasid, mida pukseeris aurulaev.

Peipsil ja Emajõel arenes välja kohalik lodjatüüp: Peipsi lodi ehk Emajõe-Peipsi lodi. Kahe maailmasõja vahel ehitati enamik neist ümber pukseeritavateks pargasteks, millest viimased olid kasutusel veel pärast Teist maailmasõda. Autentseid Peipsi lotjasid säilinud pole. 29. 04. 2006 lasti Emajões vette Emajõe Lodjaseltsi poolt ehitatud lodi, mille nimeks sai Jõmmu.


Täispurjes lodjad. Foto: ERM arhiivist.
Jaanuar 2018

Vaata lisaks:

Emajõe Lodjaselts
Lodi Jõmmu
Kalale.ee KIK