Eesti mageveekalad (raamat)

Eesti mageveekalad (raamat), autorid Ervin Pihu ja Aleksei Turovski. Tallinn, 2001. 240 lk. Raamatus tkirjeldatakse Eestis elavaid mageveekalu, tutvustatakse nende levikut, eluviise, sigimist, toitumist jms, õpetatakse kalaliike eristama, antakse lühiülevaade meie mageveekogudest, kalade haigustest ja parasiitidest ning kalavarude seisundist.

Jaanuar 2018
Kalale.ee KIK