Jõevähk Eestis (raamat)

A. Järvekülg. Jõevähk Eestis. Bioloogia ja töönduslik tähtsus. Tartu, 1958. 188 lk.

Kokkuvõtte autori poolt 1952-1956. a läbi viidud uuriistööde tulemustest.

Jaanuar 2018
Kalale.ee KIK