Rize forell (Salmo rizeensis)

Rize forell(Salmo rizeensis), kalaliik lõhede (Salmo) perekonnast. Inglise rizetrout. Määratud 2010. a. Türgi kagu- ja lõunarannikule voolavate jõgede ülemjooksudel, Sakarya jõgikonnas läänes ja Corouri jõgikonnas lõunas; tõenäoliselt ka Gruusia jõgedes. Mageveeline, bentopelaagiline, kiire vooluga jahedates jõgedes ja ojades. Pikkus kuni 25 cm.

Jaanuar 2018
Kalale.ee KIK