Novaja Zemlja efekt

Polaarmiraa¾, mida phjustab päikesevalguse suur murdumine atmosfääriliste termokliinide vahel. Tekib mulje, et päike tuseb varem kui see tegelikult toimub. Sltuvalt ilmaoludest nähakse päikest kas joone vi nelinurgana ("nelinurkne päike"), mis koosneb lamedatest liivakella kujudest. Esineb nii Arktikas kui ka Antarktikas. Esimesena jäädvustas fenomeni Willem Barentsiviimase polaarekspeditsiooni liige Gerrit de Veer. Efekt sai nime Novaja Zemlja saarestiku järgi, kus Barentsi eskpeditsiooni liikmed seda talvitumise ajal esimestena täheldasid.

Detsember 2017
Kalale.ee KIK