Barr (baar, joom)

Barr (baar, joom), rannajoonega rööbiti paiknev kuhjevall või liivamadal. Barri tekkeks on kaks erinevat viisi: kas merelainete murdumisel rannalähedasel alal (rannabarr) või jõesuudmest merre (järve, teise jõkke) voolanud uhtainetest settimisel moodustuv vall või madalik (jõebarr).

Kalale.ee KIK