Astelraid (Dasyatis)

Astelraid (Dasyatis), perekond railaadsete (Batoidea) klassi kotkasrailiste (Myliobatiformes) seltsi sugukonnast astelrailased (Dasyatidae).

Kui varasemalt loeti astelraide perekonda kuuluvaks 35 liiki, siis 2016. a toimunud taksonoomilise revisjoni tulemusena jäi perekonda 5 liiki, ülejäänud paigutusid perekondadesse Bathytoshia, Fontitrygon, Hemitrygon, Hypanus, Megatrygon ja Telatrygon.


Dasyatis chrysonota, Blue stingray - kullakirju astelrai

Dasyatis hypostigma - Groovebelly stingray – kurdkõht-astelrai

Dasyatis marmorata, Marbled stingray – marmor-astelrai

Dasyatis pastinaca, Common stingray – harilik astelrai, merikass

Dasyatis tortonesei, Tortonese's stingray – tortonese´i astelrai


Seevastu andmebaasis FishBase oli2017. novembris perekonda paigutatud 12 liiki, lisaks ülevaltooduile alljärgnevad:


Dasyatis brevis, Whiptail stingray - teemant-astelrai

Dasyatis gigantea, Giant stumptail stingray - hiid-astelrai

Dasyatis hastata - västar-astelrai

Dasyatis matsubarai, Pitted stingray – matsubara astelrai

Dasyatis multispinosa, Multispine giant stingray - siiliksaba-astelrai

Dasyatis thetidis, Thorntail stingray - okassaba-astelrai

Dasyatis ushiei, Cow stingray – veis-astelrai

November 2017

Vaata lisaks:

Harilik astelrai ehk merikass (Dasyatis pastinaca)
Kalale.ee KIK