Aruoja

Harjumaal Raudoja, Üleje ja Vikipalu külade territooriumil voolav mitteavalik vooluveekogu. Pikkus 9 km, valgala 6,7 km2. Suubub paremalt Raudoja-Aavoja kanalisse 2,9 km kaugusel viimase suudmest. Registrikood: VEE1086700.

Kalale.ee KIK