Makrellilised (Scombroidei)

Makrellilised (Scombroidei) on ahvenaliste (Perciformes) seltsi alamselts.

Klassikalise süstemaatika phjal kuulub alamseltsi 6 sugukonda (neisse omakorda 46 perekonda ja 147 kalaliiki):
Sphyraenidae(barracudas),noolhauglased
Gempylidae(snake mackerels), gempüüllased
Trichiuridae(cutlassfishes),lintsabalased
Scombridae(mackerels and tunas),makrelllased
Xiphiidae(swordfish),mkkala
Istiophoridae(marlins),purikalalased

Uuemates käsitlustes pole neid sugukondi käsitletud alamseltsina, vaid kuuluvaina kahte erinevasse klaadi.
Ka varasemates käsitlustes on puudunud lplik ühtsus. Näiteks on noolhauglasi vaadeldud ka kuuluvaina hoopiski kefaaliliste (Mugiliformes) seltsi1

Allikad:
1 Loomade elu 4. kd Kalad. Tallinn, 1979
Makrelenartige Wikipedias (saksa)
September, 2014

Vaata lisaks:

Lintsabalased (Trichiuridae)
Gempüüllased (Gempylidae)
Purikalalased (Istiophoridae)
Mõõkkala (Xiphias gladius)
Noolhauglased ehk barrakuudad (Sphyraenidae)
Makrelllased (Scombridae)
Kalale.ee KIK