Jukola (kuivatatud kala)

Jukola laiemas tähenduses on Ida-Siberi ja Kaug-Ida plisrahvaste juures kalade vi phjaptrade vinnutatud liha, mis oli talvisel ajal tähtsaks talviseks toiduks nii inimestele kui ka veokoertele.

Kitsamas tähenduses on jukola toiduks vinnutatud kala, mis eelnevalt puhastati luudest ja kuivatati lhkiaetuna päikeses ja tuules. Seda valmistati eelistatult lhelistest, kuid ka haugist, siiast jm.
Enamasti valmistati jukolat ketast, kelle tabamine jgedest oli juunikuise kudemise ajal väga lihtne. Mehed viskasid tabatud kalad paadist kaldale, naise puhastasid ja fileerisid neid. Meetod oli kala suhtes üsna raiskav, kuivatamisele läks vaid umbes 20% kalast.
Veokoertele anti talvel enamasti vähemhinnatud kalaliikidest valmistatud jukolat.

Veel kitsamas tähenduses on jukola jukagiiride rahvustoit. See valmistati suurest ja hinnatud kalaliigist (mni lheline, nt keta). Kala puhastati soomusest ja eemaldati sisikond. Selgroog eemaldati. Filee ligati neljaks, ning seejärel tehti fileetükkidesse nahka läbi likamata kas ruudukulised vi kuusekujulised sisseliked. Alguses kuivatati jukolat tuule ja päikese käes, kui see oli juba piisavalt tahenenud, riputati see jarangas asuva kolde kohale. Seal kuivas/suitsutus jukola lpliku valmimiseni.


Ketast valmistatud jukola. Foto: Wikipedia

Allikad:
ENE 4. kd. Tallinn, 1989
Ю́кола Wikipedias (vene)
Jukola Wikipedias (poola)
supercook.ru - Большой Кулинарный Словарь , Классические блюда национальных кухонь, Северная экзотика, 4. Юкагирские блюда: Юкола
September, 2014

Vaata lisaks:

Bõlaabõt (Eveenide kalaroog)
Jukagiiri kalaroad
Evengi jukola
Eveeni-evengi kalaroad
Keta (Oncorhynchus keta)
Kalale.ee KIK