Lendkalad

Lendkalad on tavapäraselt koondnimetuseks kaladele, kes suudavad veepiirist ülevalpool "lennata" ning kellel on selleks tekkinud erinevaid kohastumusi, eeskätt aga kujunenud välja rinnauimed, mille pikkus on vrreldav kala keha pikkusega.


Kitsamas tähenduses on lendkalad konkreetne kalade perekond Fodiator, millesse kuulub 2 kalaliiki.

Enamus lendkaladest kuuluvad pääsukalalaste (Exocoetidae) sugukonda (68 liiki), neist tuntuim on harilik pääsukala (Exocoetus volitans), parimad "lendajad" aga biplaankalade (Cheilopogon)perekonna esindajad.

Lendavaid kalu on ka teistes sugukondades, kuid enamasti pole nende lennuvime nii täiuslik kui pääsukaladel.

Tavaliselt kestab kalade hulend kuni 10 sekundit, harva kuni 30. 2008. aastal filmiti Jaapani ranniku lähedal ühe kala hus viibimise ajaks 45 sekundit, mis on ka praegu maailmarekordiks.

Vaata lisaks:

Pääsukalalased (Exocoetidae)
Kalale.ee KIK