Ivassii heeringas

Ivassii heeringas on teaduslikus mõttes ebakorrektne, eksitav nimetus, mida kasutati NSV Liidus sardinopsi turustamisel. 
Tegemist on sardinopsi (Sardinops sagax) alamliigiga kaugida sardinops (Sardinops sagax melanosticta), keda vene keeleruumis kutsutatakse jaapani laenuna ka ivassiiks. Jaapani keeles tähendab iwashi sardiini, kaugida sardinopsi nimeks on ma-iwashi.

Vt Sardinops Kalapeedias


Kalale.ee KIK