Heeringad (Clupea)

Heeringad (Clupea) on kalade perekond heeringaliste (Clupeiformes) seltsi heeringlaste (Clupeidae) sugukonna pärisheeringlaste (Clupeinae) alamsugukonnast.

Heeringad elavad phjapoolkeral parasvöötme vetes (boreaalne regioon) ja Phja-Jäämere ääremeredes, lunapoolkeral Tshiili ranniku läheduses ja Filipiinidel.

"Heeringad on planktontoidulised parvekalad, tavaliselt kuni 33-35 cm pikad. Neil on kergesti äratulev kaarsoomus, kiilusoomused nrgalt arenenud, küljed ja kht hbedased, selg siniroheline vi roheline. Koevad demersaalse kleepuva marja phjale vi vetikatele. Enamik heeringaid elab rannavees, ainult vähesed rassid lahkuvad turgutusperioodil shelfi piirest. Osa heeringaid sooritab pikki rändeid — suguküpsete kalade turgutus-sigimisrändele järgneb vastsete ja maimude esialgne passiivne laialikandumine ning seejärel noorkalade tagasiränne. Teised heeringad moodustavad ääremeredega seotud kohalikke populatsioone; on ka järvevorme, kes elavad merest osaliselt vi täielikult eraldunud madala soolsusega veekogudes."1

Traditsioonilistes käsitlustes kuulub perekonda 3 kalaliiki, uuemates käsitlustes on lisandunud neljandana Filipiinidel elavClupea manulensis.

Clupea harengusLinnaeus 1758, harilik heeringas, atlandi heeringas
Clupea harengus harengusLinnaeus 1758, atlandi heeringas
Clupea harengus membrasValenciennes 1847, läänemere heeringas, balti heeringas, räim
Clupea manulensisMarion de Procé, 1822
Clupea pallasiiValenciennes 1847, idaheeringas, väheselgrooline heeringas, Vaikse ookeani heeringas
Clupea pallasii marisalbiBerg, 1923, Valge mere idaheeringas
Clupea pallasii pallasiiValenciennes 1847, Vaikse ookeani idaheeringas
Clupea pallasii suworowiRabinerson, 1927, Tshoshi-petshoora idaheeringas
Clupea bentinckiNorman, 1936, Tshiili heeringas


Allikad:
Clupea manulensisFishBase's (jaanuar 2014)
ClupeidaeFishBase's (jaanuar 2014)
ClupeaWikipedias
1 Loomade elu 4. kd Kalad. Tallinn, 1979

Vaata lisaks:

Läänemere heeringas ehk räim (Clupea harengus membras)
Atlandi heeringa põhivorm (Clupea harengus harengus)
Vaikse ookeani idaheeringas (Clupea pallasii pallasii)
Tshoshi-petshoora idaheeringas (Clupea pallasii suworowi)
Tchiili heeringas (Clupea bentincki)
Valge mere heeringas (Clupea pallasii marisalbi)
Vaikse ookeani heeringas (Clupea pallasii)
Atlandi heeringas (Clupea harengus)
Heeringlased (Clupeidae)
Kalale.ee KIK