Ahvenalaadsed (Percomorpha)

Ahvenalaadsed (Percomorpha) on kalade ülemselts, mis kuulub luukalade (OSTEICHTHYTES) klassi kiiruimsete (ACTINOPTEYGII) alamklassi.

Ahvenalaadeste ülemseltsi nimekujudeks on ka Percomorphacea ningPercomorphaceae.

Ahvenalaadsete hulka kuulub erinevaste käsitluste phjal 12 000 — 14 450 kalaliiki, kes moodustavad umbes 250 sugukonda: maailma kalaliikide üldarvust kuulub ahvenalaadsete ligi 50%.

Ahvenalaadsete ülemseltsi kuuluvad järgmised kalade seltsid (J. S. Nelsoni järgi*) :

Pärglimapealised (Stephanoberyciformes)
Limapealised (Beryciformes)
Peetrikalalised (Zeiformes)
Ogalikulised (Gasterosteiformes)
Liitlpuselised (Synbranchiformes)
Meripuugilised (Scorpaeniformes)
Ahvenalised (Perciformes)
Lestalised (Pleuronectiformes)
Kerakalalised (Tetraodontiformes)

* Niisugune seltsideks jaotumine tugineb ameerika kalateadlase Nelsoni teosel Nelson J.S. Fishes of the World. 4th edition. — John Wiley & Sons. Hoboken, New Jersey, 2006.
Teistsuguse seltsideks jaotumise leiame krestomaatilise Loomade elu 4-ndast köitest Kalad (Tallinn, 1979): seal puudub ahvenalaadsete hulgast pärglimapealiste selts, mis on raamatus toodud limapealiste alamseltsina; erinevalt Nelsoni käsitlusest kuuluvad aga Loomade elus ahvenalaadsete hulka läikkalaliste (Lampridiformes) selts jakefaaliliste (Mugiliformes) selts.
Uuemates käsitlustes onläikkalaliste selts (uuema teadusnimega Lampriformes)paigutatud eraldi läikkalalaadsete (Lampridiomorpha) ülemseltsi, varasem kefaaliliste selts aga kiiruimsete alamklassi iseseisva seltsina vi ka liitlpuseliste seltsi alamseltsina/ülemsugukonnana.

"Peaaegu kigil ahvenalaadsetel on uimedes kvu. liigendumata ogakiiri. Khuuimed asetsevad rinnal vi kril (üksnes kefaaliliste ja ogalikuliste esindajatel on nad tagapoole khu keskpaigas nagu primitiivsematel seltsidel). Keha katavad enamasti hambakestega saagsoomused (mnel on sekundaarselt tekkinud kaarsoomused, samuti vib soomuskate asenduda luunaastude vi -plaatidega vi hoopis puududa). Ujupis on suletud, pole ühenduses sooltoruga vi puudub sootuks; koljuluud on paljudel liikidel varustatud ogadega."1

Uuemate kladistiliste uuringute phjal on muutunud/muutumas ka senine kalade süstemaatika. Betangur-R jt. järgi (2013. a) jagatakse ahvenalaadsete ülemselts üheksaks rühmaks

Ahvenalaadsed (Percomorphaceae):

Rühm Ophidiimorpharia
Selts madukalalised** (Ophidiiformes)

Rühm Batrachoidimorpharia
Selts konnkalalised (Batrachoidiformes)

Rühm Gobiomorpharia
Selts Kurtiformes [kurtuslased (Kurtidae) & kardinalahvenlased (Apogonidae)]
Selts mudilalised** (Gobiiformes)

Rühm Syngnathimorpharia
Selts merinelalised** (Syngnathiformes)

Rühm Scombrimorpharia
Selts Scombriformes (makrellased (Scombridae) ja neile lähedased)

Rühm Anabantomorpharia
Selts liitlpuselised (Synbranchiformes)
Selts ronikalalised** (Anabantiformes) [badislased (Badidae), Pristolepididae, ronikalalised (Anabantoidei), madupealased (Channidae) & nanduslased (Nandidae)]

Rühm Carangimorpharia
Seltsid lestalised (Pleuronectiformes), hobumakrellilised** (Carangiformes), purikalalised** (Istiophoriformes) jt

Rühm Ovalentaria[kirevahvenlased (Cichlidae), ateriinilaadsed** (Atherinomorphae), kefaalilised** (Mugiliformes), limakalalised** (Blenniiformes) jm]

Rühm Percomorpharia
Incertae sedis***(Sugukonnad, mis traditsiooniliselt on olnud vaadeldud kuuluvaina ahvenaliste (Perciformes) seltsi)
Caesionidae,Callanthiidae,Caproidae,Centrogenyidae,Cepolidae,Chaetodontidae,Emmelichthyidae,Enoplosidae,
Gerreidae,Haemulidae,Leiognathidae,Lutjanidae,Malacanthidae,Monodactylidae,Moronidae,Percichthyidae,
Perciliidae,Pomacanthidae,Priacanthidae,Scatophagidae,Sciaenidae,Siganidae,Sillaginidae,Sinipercidae
Bathyclupeidae,Centracanthidae,Dichistiidae,Dinolestidae,Dinopercidae,Hapalogenyidae,
Parascorpididae,Symphysanodontidae
Selts Uranoscopiformes [tähetarkkalalased (Uranoscopidae), tobiaslased (Ammodytidae), Pinguipedidae, Cheimarrichthyidae]
Selts huulkalalised** (Labriformes)
Selts Lobotiformes [kolmsabalased (Lobotidae) ja neile lähedased]
Selts Ephippiformes [hbesrkalalased (Drepaneidae) & merilabidaslased (Ephippidae)]
Selts Spariformes [seaninalased (Lethrinidae), merikogerlased (Sparidae) & niituimlased (Nemipteridae)]
Selts merikuradilised (Lophiiformes)
Selts kerakalalised (Tetraodontiformes)
Selts kirurgkalalised** (Acanthuriformes)
Selts Terapontiformes (Terapontidae ja neile lähedased)
Selts Pempheriformes [suursilmkalalsed (Pempheridae) ja neile lähedased]
Selts käharuimelised** (Cirrhitiformes)
Selts Centrarchiformes [päikesekalalased (Centrarchidae) & Elassomatidae]
Selts ahvenalised (Perciformes)

** Seltsil puudub seni eestikeelne nimetus, siinkohal on Kalapeedia toimetaja poolt kasutatud vastava alamseltsi vi sugukonna nimetust Loomade elus.
***Incertae sedislühendina inc. sed., millega taksonoomias tähistatakse taksoni ebakindlat paiknemist. (Ladina k inserta sedes = ebakindel tool).

Allikad:
1Loomade elu 4. kd Kalad. Tallinn, 1979
BarschfverwandteWikipedias
Kalale.ee KIK