kalasoomused

Kalasoomused on kalade nahatekised, mis on arenenud mesodermist.

Kalasoomuseid on nelja põhitüüpi:

plakoidsoomused ehk nahahambad (kõhrkaladel nagu haid või raid)
kosmoidsoomused (vihtuimsetel ja väljasurnud kopskaladel)
ganoid- ehk vaapsoomused (näiteks luuvaablastel)
elasmoid- ehk õhiksoomused (pärisluukaladel), mis jagatakse kahte alatüüpi:
ktenoid- ehk saagsoomused
tsükloid- ehk kaarsoomused.
Kalale.ee KIK