Besuugo kalanimena

Besuugo (hisp. k - besugo) on hispaania keelest tulenev kalanimetus, millele hispaania keeleruumis puudub kindel vaste ühe konkreetse kalaliigi näol.  

Besugoks võivad hispaania keeles olla nimetatud:

Epigonus crassicaudus, Gerres nigri, Ichthyoelephas longirostris, Lithognathus mormyrus, Lutjanus guttatus, Nemadactylus bergi, Pagellus acarne, Pagellus bogaraveo, Pagellus centrodontus (Pagellus bogaraveo), Pagrus pagrus, Pomadasys jubelini, Rhomboplites aurorubens.

Nt kutsutakse Brasiilias besugoks kalaliiki, kes Kalapeedias on kirjeldatud castaneta nime all.

Eesti keeles kannab besuugode nimetust kalade perekond
Pagellus1, mis kuulub merikogerlaste (Sparidae) sugukonda. Teatmikus Euroopa kalad nimetatakse neid kalu pesuugodeks2

Allikad:
Besugo Wikipeedias (hispaania)
1 Loomade elu, 4. kd Kalad, Tallinn,1979
2 P. Miller, M. Loates. Euroopa kalad. Tallinn, 2006

Vaata lisaks:

Punane besuugo (Pagellus erythrinus)
Besuugo ehk pesuugo (Pagellus bogaraveo)
Besuugod (Pagellus)
Merikogerlased (Sparidae)
Castaneta (Nemadactylus bergi)
Kalale.ee KIK